Artykuły

Przyczyny odmowy przyznania zadośćuczynienia. Małe uszkodzenia pojazdów uczestniczących w kolizjach – brak trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej odmawiają wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych, powołując się przy tym na szereg rozmaitych przyczyn uzasadniających ich decyzję. Jednym z powodów odmowy wypłaty zadośćuczynienia są małe uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji. Czytaj więcej…