Towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej odmawiają wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych, powołując się przy tym na szereg rozmaitych przyczyn uzasadniających ich decyzję. Jednym z powodów odmowy wypłaty zadośćuczynienia są małe uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji. Zakłady ubezpieczeń bardzo często odwołują się do zasad fizyki, wskazując, że niska prędkość kolizyjna pojazdów, a co za tym idzie małe siły przeciążenia wykluczają powstanie obrażeń ciała skutkujących powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rodzaj i zakres uszkodzeń w pojeździe pozostaje bez znaczenia dla ustalenia rozmiarów doznanych przez poszkodowanego wskutek wypadku obrażeń ciała, tym samym nie może mieć wpływu na ustalenie wysokości należnych świadczeń odszkodowawczych. Literatura medyczna wskazuje, iż do uszkodzenia kręgosłupa podczas kolizji drogowej, może dojść już przy uderzeniu w pojazd z niewielką prędkością.             Należy bowiem podkreślić, że niewielkie zewnętrzne uszkodzenia pojazdu nie oznaczają, że wewnątrz samochodu nie doszło do przemieszczenia się ciała poszkodowanego skutkującego powstaniem obrażeń ciała.

12005904_870069579750503_382077014_o5

Ponadto warto dodać, iż wypłata zadośćuczynienia powinna nastąpić także wtedy, gdy doznane obrażenia ciała nie skutkują powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem judykatury przejściowy charakter dolegliwości poszkodowanego nie wyłącza przyznania zadośćuczynienia, gdyż ma ono rekompensować doznaną krzywdę, która ze swej istoty nie musi mieć trwałego charakteru. Ustalenie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu ma znaczenie jedynie pomocnicze. Znaczenie zasadnicze natomiast ma całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności rozmiar doznanych obrażeń, przebieg leczenia, rodzaj i czas trwania dolegliwości.

Jeżeli otrzymali Państwo decyzję o odmowie przyznania zadośćuczynienia, zapraszamy do kontaktu z EuCO. Nasi specjaliści pomogą Państwu uzyskać należne świadczenia odszkodowawcze. TEL. 607-087-065


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 1 =


Powiązane Posty

Artykuły

Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy ?

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z Czytaj więcej…

Artykuły

Odszkodowanie za błędy medyczne bez sądu

Sądowe procesy o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny trwają latami. Kto nie chce tyle czekać, może złożyć wniosek do Europejskiego Centrum Odszkodowań s.a. EuCO powstało aby ułatwiać pacjentom lub ich rodzinom uzyskanie odszkodowania Czytaj więcej…

Artykuły

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku? Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe, warto zaznaczyć, że jeśli u Państwa miała miejsce taka sytuacja proszę się zgłosić robimy sprawy do 20 lat wstecz! 607-087-065 Odszkodowania powypadkowe za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC Czytaj więcej…