Własna Kancelaria Radców Prawnych

EuCO jest jedną z nielicznych firm odszkodowawczych w Polsce, która posiada własną kancelarię prawną.Kancelaria Radców Prawnych EuCO uzupełnia ofertę EuCO i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Dzięki Kancelarii poszkodowani mają szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i dodatkowych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. W roku 2015 w sprawach prowadzonych przez Kancelarię EuCO odbyło się ponad 13,7 tysięcy rozpraw w sądach na terenie całej Polski. W rekordowym miesiącu odbyło się ich prawie 1,4 tysiąca. EuCO współpracuje z ponad 40 kancelariami prawnymi oraz 1,5 tysiącem prawników. Kancelaria Radców Prawnych EuCO jest pionierem nowych rozwiązań prawnych – to właśnie na kanwie sprawy prowadzonej przez Kancelarię Radów Prawnych EuCO Sąd Najwyższy podjął uchwałę i wskazał, że najbliższemu członkowi rodziny poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku, przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy do zdarzenia doszło przed 3 sierpnia 2008 roku, co otworzyło tysiącom osób drogę do uzyskania należnych świadczeń.