Odszkodowania powypadkowe, warto zaznaczyć, że jeśli u Państwa miała miejsce taka sytuacja proszę się zgłosić robimy sprawy do 20 lat wstecz!

607-087-065

Odszkodowania powypadkowe za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. W Polsce, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC auta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Polisa OC przede wszystkim zabezpiecza kierowcę przed finansowymi skutkami wypadków drogowych, a poszkodowanym w określonych sytuacjach daje gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela .

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku?

W wypadkach tragicznych, jeżeli ofiara zdarzenia nie była sprawcą wypadku, odszkodowanie za śmierć, przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Przepisy Kodeksu Cywilnego za najbliższych członków rodziny uznają:

  • współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo,
  • dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie.

Istotny jest jednak fakt, iż odszkodowanie za śmierć bliskiego członka rodziny otrzymają jedynie osoby, które pozostawały w silnej więzi emocjonalnej  z osobą zmarłą, a której zerwanie spowodowało ból i cierpienie. O ile dochodzenie odszkodowania dla osób niezwiązanych „więzami krwi” jest możliwe, to niezbędne jest aby osobę roszczącą i ofiarę wypadku łączyły wzajemne relacje i silna zażyłość emocjonalna.

Zadośćuczynienie za śmierć, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu. Na co może liczyć rodzina ofiary wypadku drogowego?

Każda z osób uprawnionych do roszczeń odszkodowawczych otrzyma odszkodowanie, które przede wszystkim będzie miało na celu rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie psychiczne również pogorszoną sytuację materialną w wyniku straty bliskiego członka rodziny.

Zadośćuczynienie za śmierć

Zgodnie z artykułem 446 par. 4 Kodeksu Cywilnego „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Zadośćuczynienie za śmierć powinno rekompensować, naprawić doznaną krzywdę oraz łagodzić cierpienia psychiczne i pomóc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji, powstałej wskutek śmierci bliskiej osoby w wypadku.

Ocena wysokości takiego roszczenia, czyli kwoty jaką powinien wypłacić ubezpieczyciel jest niezwykle trudna. Można wyobrazić sobie sytuację, w której  rodzeństwo mieszka razem z matką, natomiast ojciec w innym mieście i jedynie jedno z dzieci utrzymuje bliskie relacje z ojcem. W takiej sytuacji, jeśli w wypadku komunikacyjnym zginąłby ojciec rodziny, sąd nie uzna roszczenia zadośćuczynienia dla osób, które nie pozostawały w bliskich relacjach poszkodowanym. Jedynie to dziecko, które łączyło ze zmarłym dostatecznie bliska więź emocjonalna może liczyć na uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć ojca.

Stosowne odszkodowanie z OC sprawcy

Dochodzenie odszkodowania dla rodzin ofiar wypadków drogowych oprócz rekompensaty za poniesioną krzywdę moralną, przewiduje również pomoc w zakresie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej i finansowej bliskich członków rodziny ofiary wypadku drogowego. Stosowne odszkodowanie powypadkowe jest jednorazowym świadczeniem przysługującym osobom, jeśli wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Analizując przypadek w którym ojciec rodziny ginie w wypadku drogowym i był jedyną osobą, która finansowo utrzymywała swoich najbliższych, stosowne odszkodowanie będzie właśnie tą formą rekompensaty, która przysługuje jego rodzinie. Żona oraz dzieci wskutek śmierci głowy rodziny tracą stabilność finansową, a ich sytuacja życiowa ulega znacznemu pogorszeniu. Stosowne odszkodowanie z OC sprawcy ma na celu naprawić trudną sytuację materialną osób pokrzywdzonych i pomóc im w przystosowaniu się do zmian zaistniałych wskutek śmierci osoby bliskiej.

Zwrot kosztów pogrzebu

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy dla rodzin ofiar wypadków drogowych oprócz zadośćuczynienia za śmierć oraz stosownego odszkodowania to również zwrot kosztów związanych z pochówkiem najbliższego członka rodziny. Ubezpieczyciel zgodnie z przepisami  Art. 446 par. 1 Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do zwrotu wydatków poniesionych z pochówkiem poszkodowanego tej osobie, która je poniosła. Do tych kosztów m.in. zalicza się: koszt postawienia nagrobka, wydatki na kwiaty oraz wieńce, koszty zakupu odzieży żałobnej, jak również wydatek na poczęstunek osób biorących udział w pogrzebie.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 9 =


Powiązane Posty

Artykuły

Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy ?

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z Czytaj więcej…

Artykuły

Odszkodowanie za błędy medyczne bez sądu

Sądowe procesy o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny trwają latami. Kto nie chce tyle czekać, może złożyć wniosek do Europejskiego Centrum Odszkodowań s.a. EuCO powstało aby ułatwiać pacjentom lub ich rodzinom uzyskanie odszkodowania Czytaj więcej…

Artykuły

Szkody rzeczowe, miałeś stłuczkę ? Odwiedź stronę!

Jeśli inny kierowca w wyniku wypadku uszkodził Twój samochód, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy. Wypełnij poniższy formularz, a Europejskie Centrum Odszkodowań Czytaj więcej…